פתיחת התפריט הראשי

קמא יי קראתיך חושה. טוב לאומרו לכאב הלב: