פתיחת התפריט הראשי

קלז על נהרות בבל וכו'. טוב לאומרו להעביר שונאיו׃