פתיחת התפריט הראשי

קלו הודו לי״י כי טוב. טוב לאומרו להודות על הזדונות: