פתיחת התפריט הראשי

קלה הללו את שם ה׳. לשוב בתשובה שלמה לפני י״י ואומר אותו בכל יום אחר תפילתו בשחרית ובמנחה ובערבית, ורוח נכון יתחדש בקרבו: