פתיחת התפריט הראשי

קלב זכור יי לדוד. למי שפרוץ בשבועה לקיים יהי רגיל לאומרו בכל יום: