פתיחת התפריט הראשי

קלא יי לא גבה לבי. למי שמתגאה יותר מדאי לבא המדה האמצעי הישרה, יהיה רגיל בזה המזמור לאמרו בכל יום ג׳ פעמים׃