פתיחת התפריט הראשי

קכט רבת צררוני מנעורי. טוב לאומרו בכל יום לדבר מצוה׃