פתיחת התפריט הראשי

קכח אשרי כל ירא י״י. כתוב על קלף כשר ותלוהו על אשה בעת שהיא מעוברת: