פתיחת התפריט הראשי

קכז שיר המעלות לשלמה. כתוב אותו ותלוהו על הנער מעת שילד והוא טוב לשמירה: