פתיחת התפריט הראשי

קכו שיר המעלות בשוב י״י. טוב לאשה שמתים ילדיה. כתוב בקמיעא שירה זאת וכתוב ג"פ סנוי וסנסני וסמנגלף בשיטה אחרונה ותשים אותה בארבע רוחות הבית: