פתיחת התפריט הראשי

קכד שיר המעלות לולי י״י. כשתרצה לעבור בנהר או בספינה התפלל השירה הזאת ואח"כ תעבור: