פתיחת התפריט הראשי

קכב שיר המעלות שמחתי. בעת שאתה הולך אצל אדם גדול אמור אותו ג״פ ויקבלוך בסבר פנים יפות ועוד צלי יתיה בבי כנישתא ואת מתברך: