פתיחת התפריט הראשי

קכ שיר המעלות אל ה' בצרתה. בראותך נחש או עקרב התפלל השיר הזה ז' פעמים׃