פתיחת התפריט הראשי

קיד בצאת ישראל. למאן דזבין ומזבן, כתוב בחנות ותצליח, ושם שלו הוא אה:‬