פתיחת התפריט הראשי

קיג הללויה הללו עבדי י״י. הוא טוב להשמיד עבודת אלילים:‬