פתיחת התפריט הראשי

קט אלהי תהלתי אל תחרש אי הות סנאך מעיק לך, סב‬ ‫חרדלא וסב קדרה חדשה ומלי יתיה מיין דמבוע‬ ‫אמר עלויה יומין תלתא ושפוך קדם תרעי דסנאך ותזהר דלא תשפוך‬

עלך טפה, ושם שלו הוא אל א מן אהל לנו, ל מן כי יעמוד‬ ‫לימין אביון:‬