פתיחת התפריט הראשי

קג לדוד ברכי, ג״כ טוב לבקש רחמים על אשה שהיא עקרה, ‫ושם שלו הוא אה׃‬