פתיחת התפריט הראשי

שמוש תהלים/קבלה מפי הגאונים

קבלה מפי גאוני עולם לומר‬ מזמורים ‫אלו בשעת הוצאת ס״ת‬ מידי שבת בשבתו:

בראשית. ברכי נפשי סימן קד

נח. רננו צדיקים לג

לך לך. נאם י"י לאדני קי

וירא. ‫בה׳ חסיתי יא

‬חיי שרה. אשרי כל ירא ה׳‬ קכח

‫או רחש לבי ‫מה

תולדות. ‫מאין כמוך ירמיה ‫יוד

ויצא. ‫שיר המעלות שמחתי ‫קכב

‫או אשרי כל ירא ה׳‬ ‫קכה

וישלח. טוב להודות צב

וישב. ‫אשרי איש ירא את ה׳ קיב

מקץ. ענה דניאל דניאל ב

ויגש. הלוא פרוס ישעיה נח

ויחי. שמחתי באומרים לי קכב

שמות. רבת צררוני קכט

וארא. טוב להודות צ‬ב

בא. ‫אודה ה׳ בכל לבב קיא

בשלח. על מות לבן ט‫יתרו. הבו לה׳ בני אלים‬ כט

משפטים. ה׳ מי יגור טו

‫תרומה. זכור ה׳ לדוד קלב

תצוה. הנה מה טוב ומה נעים קלג

כי תשא. מאין כמוך ירמיה יוד

ויקהל. ענה דניאל דניאל ב

פקודי. הנה מה טוב ומה נעים קלג

ויקרא. אל אלהים ה׳ דבר וגומר נון

צו. ותתפלל חנה שמואל‬ א ב

שמיני. אשרי כל ירא ה׳ קכח

‫תזריע ומצורע. אל ה׳ בצרתה לי‬ קכ

אחרי מות. לדוד שפטני כו

קדושים. ה׳ מי יגור טו

או וידבר שמות כ

אמור. כאיל תערוג מב

בהר סיני. אשרי איש ירא קיב

בחוקתי. ‫חסדי ה׳ אזכיר ישעיה סג

במדבר. שמחתי באומרים לי קכב

נשא. אלהים יחננו ‫סז

בהעלותך. חסדי שם ירמיה סג

‫שלח‬ ‫לך. שמע קולי ‫סד

‫קרח. ‫בבא דואג האדומי ‫נב

או ותתפלל חנה‬ ש"א ב

חקת. הללויה הללו עבדי את שם ה׳ ‫קלה

בלק. נאם פשע לרשע‬ לו

פנחס. שמחתי באומרים תהלים קכב

מטות. אודה ה' בכל לבב ‫קיא

מסעי. מכתם לדוד טז

הדברים. למה אלהים זנחת תהלים עד

ואתחנן. ישושום מדבר וציה ישעיה ‫לח

עקב. מאין כמוך ירמיה יוד

ראה. הלא פרוש ישעיה נח

שופטים. רננו צדיקים לג

כי תצא. שפטני אלהים מג

כי תבא. ה׳ יגור ‫טו

נצבים. אל אלהים ה׳ דבר נ

וילך. תפלה למשה צ

האזינו. חסדי ה' אזכיר ישעיה סג

הברכה. שמחתי באומרים לי קכב

או הושיעה יב