פתיחת התפריט הראשי

קב תפלה לעני לבקש רחמים מאת ה׳ יהעלה שיעשה לו חסד ‫בעבור אשה עקרה ושם שלו יה׃