פתיחת התפריט הראשי

ק מזמור לתודה לנצח אויבים שם שלו יה אמור אותו ז״פ:‬