פתיחת התפריט הראשי

צז יי מלך תגל הארץ. ג״כ לשמוח בני משפחתו ושם שלו יה׃