פתיחת התפריט הראשי

צו שירו לי״י שיר חדש, לשמח בני משפחתו ושם שלו יה׃