פתיחת התפריט הראשי

צה לכו נרננה, לבל יטעוהו אנשי עירו לטומאה ושם שלו‬ אל׃