פתיחת התפריט הראשי

צב מזמור שיר ליום השבת, אל נקמות (צד), ה׳ רועי לא אחסר (כג), יענך‬ ‫ה׳ ביום צרה (כ), לה׳ הארץ ומלואה (כד), ומזמור לתודה (ק),‬ ‫מסוגלים לעלות לגדולה. קח קדרה חדשה ומלא יתיה מיא ותן בה‬ הדס וגפנים, ואומר עליה אלו המזמורים שלשה פעמים ותרחץ מאותן המים, ואח״כ משח מאותן המים גופך ופניך ותתפלל לי״י לצד צפון‬ ‫ותראה נסים גדולים:‬