פתיחת התפריט הראשי

צ תפלה למשה. שם שלו שדי, שׁ מן תי״ו תפלה באותיות ‫ש״ת, ד היא מן מעון באותיות דמ״ת, י מן אלף ‫דאתה באי״ק, אמור אותו עם מזמור יושב לאריה או לרוח רעה ויברחו:‬