פתיחת התפריט הראשי

פה רצית ה׳ ארצך. לרצות את חברך פוק לאוירא ותלה אפך‬ ‫לשמיא לצד דרום ואמור ז׳ פעמים זה המזמור והוא‬ ‫מקבל אותך והשם שלו וֺה, וֺ מן וישעך תתן לנו, ה מן הראינו‬ ‫ה׳ חסדיך׃