פתיחת התפריט הראשי

פד ‫מה ידידות משכנותיך. למי שרוח גופו מרוב חליו יאמר אותו‬ ‫על קדרה חדשה מלאה מים שלא ראה שמש ושפוך עליו‬ ‫יועיל בעזרת השם. ושם שלו הוא אב, א מן צבאות, ב של בך׃ ‫