פתיחת התפריט הראשי

פב אלהים נצב. אם שלחך איש בשליחות אמור בדרך ואתה תחזור מהרה ותצליח בשליחותך:‬