פתיחת התפריט הראשי

פא הרנינו לאלהים. ג״כ לבל תעבוד עבודת אלילים:‬