פתיחת התפריט הראשי

‫עד ‫למה אלהים זנחת לנצח. אי הוה לך סנאין מעיקין או רוחין מעיקין לך אמור יתיה ואתחזי נסין:‬