פתיחת התפריט הראשי

‫עג אך טוב לישראל, להציל משמד אמור אותו ז׳ פעמים בכל יום:‬