פתיחת התפריט הראשי

עא ‫בךָ השם חסיתי, להנצל מתפיסה אמור אותו בכל יום ז׳ פעמים‬ ‫ערב ובקר וצהרים:‬