פתיחת התפריט הראשי

סט הושׁיענוּ אלהים כי באו, אם אתה חמדן וזנאי בעל עברות תאמר אותו על מים ותשתה: