פתיחת התפריט הראשי

ס ‫מכתם לדוד ללמד. שם שלו הוא יה, י דצרינו ה מן דלי״ת‬ ‫ללמד, בחלוף ‬ה׳, אמור אותו קודם שתלך למלחמה ‫ז׳ פעמים ותנצח: