פתיחת התפריט הראשי

נז מכתם לדוד בברחו להצלחה צלי יתיה בבי כנישתא עם שם‬ ‫‫שלו שהוא חי, ח מן חנני אלהים, י מן על הארץ כבודך:‬