פתיחת התפריט הראשי

נד אמר נבל בלבו, להפחיד שונאיו אמור אותו עם שם שלו שהוא‬ ‫אי, א מן אמר, י מן ישמח דסוף המזמור אמור אותו‬ ‫בכל יום:‬