פתיחת התפריט הראשי

נא ‫בבא אליו נחן הנביא, אם יש לו חטא וכו׳ יאמר על שמן‬ ‫שומשמין עם שם שלו שהוא אם, א מן מ״ה דברים‬ ‫באותיות אמ״ת, מ מן בי״ת בבוא באלב״ם, ואמור אותו ב׳ פעמים ‫ערב ובקר וצהרים, וימשח גופו באותו שמן:‬