פתיחת התפריט הראשי

‫מט לבני קרח מזמור. לקדחת כתוב אותו עם שם שלו ותלוהו‬ ‫עליו, ושם שלו הוא שׁדי שׁ מן שמעי, ד מן אדם, ‫י מן ק בחלוף אי״ק וטוב לכתוב ג״כ עמו מזמור לאסף הבא אחריו‬ ‫עד הוא סלה:‬