פתיחת התפריט הראשי

מו אלהים לנו מחסה, אם אדם שונא לאשתו יתפלל ויאמר אותו עם שם שלו על שמן זית ותמשח ממנו האשה. שם שלו אדיה א מן אלהים לנו ד מן נמצא מאד, י מן י״י צבאות, ה מן סלה׃