פתיחת התפריט הראשי

מ קּוה קויתי, טוב להנצל מרוחות רעות, ושם שלו יה י מן וישמע שועתי, ה מן לעזרתי חושה׃