פתיחת התפריט הראשי

לט אמרתי אשמורה. קום בעלות השחר ותצא לאויר ותאמר ז' פעמים עם השם ותתענה, ושם שלו הוא הי ה מן השע ממנו, י מן אמרתי: ‫