פתיחת התפריט הראשי

‫לז ‫‫אל תתחר במרעים, לשכור קח כוס ושים בו מים ואמור עליו‬ זה מזמור עם שם שלו והב על רישיה ואפוהי ואשקי יתיה‬ ‫ומיד יפיק יינו ומקיץ ושם שלו הוא אה -- א מן אל תתחר, ה מן‬ ‫וי״ו ויעזרם בגימטריא ה״א:‬