פתיחת התפריט הראשי

‫כח אליךָ י״י אקרא, לשונא שישלים עמך תאמר אותו עם שם‬ ‫שלו והוא הי -- ה מן ללדוד בחלוף אותיות, י מן מ״ם‬ ‫דסוף המזמור בא״ת ב״ש:‬ ‫