פתיחת התפריט הראשי

כז י״י אורי, אי בעית למכבש בעירא אמור הני פסוקים באורחא ‫והוא מתכבשת:‬