פתיחת התפריט הראשי

‫כו שפטני למי שיש לו צרה בין בים בין ביבשה או למי שהוא בשביה ח"ו יאמר אותו ויש בו י״ב פסוקים וינצל.

ושם שלו אלהכי -- א מן אשר בידיהם, ל מן לשמוע, ה מן קהל, כ מן כפי, י מן חטאים: ‫