פתיחת התפריט הראשי

כה לדוד אליך י״י נפשי אשא. יאמר אותו בכל בוקר בכל עידן דאית ליה עקא וישתזיב. ושם שלו אלי א מן אליך ל מן למען י מן מי זה: