פתיחת התפריט הראשי

כד לי״י הארץ. טוב להתפלל בכל יום והוא מסוגל להנצל משטף מים: ‫