פתיחת התפריט הראשי

כב אלי אלי למה עזבתני, טוב לעבור הנהר אמור אותו ואל תירא ‫‫גם לפני חיות רעות ושם שלו הוא אה, א מן אלי:‬ ‫ה מן עשה דסוף המזמור, ועוד אם פגעת בשונאך אמור אותו ולא‬ תירא, ועוד אמור אותו שבעה פעמים ביום וטהר עצמך מכל טומאה‬ ‫וזהו טוב לפתיחת הלב:‬