פתיחת התפריט הראשי

יד אמר נבל בלבו, טוב לאומרו בזמן שהוא מפחד פן ידברו עליו‬ ל׳ הרע ובזמן שלא יאמינו לדבריו:‬