פתיחת התפריט הראשי

טו י״י מי יגור באהלך. טוב להיות מקובל בעיני הבריות:‬